V první části expozice je zachycen rodný kraj bratří Čapků, rodinné fotografie a fotografie Malých Svatoňovic té doby a také kopie různých dokumentů (rodné listy nebo vysvědčení Karla Čapka z druhé třídy).maminka Božena Čapková

tatínek MUDr. Antonín Čapek
Dále jsou zmíněny studia Karla Čapka v Hradci Králové, v Brně, v Praze, v Berlíně a v Paříži.Karel Čapek v Berlíně


Další části expozice jsou věnovány jeho dílu,
přátelům

pátečníci

s novinářem Ferdinandem Peroutkou

se svou ženou Olgou Scheinpflugovou


a ostatním věcem týkajících se Karla Čapka.
Představena je i činnost novinářská (například ukázky fejetonů), osobní korespondence a zajímavé jsou ukázky rukopisů Karla Čapka a jeho přátel.

Na hlavní místnost navazuje expozice na chodbě, která je částečně věnována cestopisům Karla Čapka a jeho zahraničním cestám, ale hlavně vyznění a ohlasu Čapkových děl v současnosti doma i v zahraničí. Je zde zachyceno vydávání, dramatizace a zfilmování děl Karla Čapka a jejich zhodnocení současnými kritiky.